Elever & AI samskapar för en hållbar framtid

Författare: willepetersson

Vi får arbeta som reportrar

Vårat nya real case uppdrag handlar om att göra världen till en bättre plats. Genom att arbeta som reportrar genom tävlingen ”unga reportrar” som företaget Håll Sverige rent anordnar får vi lärdom om dem globala målen.

Real case uppdraget innefattar att vi ska agera reportrar, genom att genomföra olika intervjuer och studiebesök hos olika företag och personer som är insatta i just dem globala målen som finns til för att gör välden till en bättre plats. Efter att ha gjort studiebesök och intervjuer är tanken att vi skall ha fått lärdom om dagens påverkan på framtiden. Lärdom som vi senare skall göra ett reportage om i form av text eller film.

Reportaget vi skall göra kommer vi sedan tävla med, både nationellt och internationellt genom tävlingen ”unga reportrar”. Vi tycker att det skall bli väldigt intressant att få åka på studiebesök och få göra intervjuer eftersom att det inte liknar något vi gjort tidigare. Vi tycker om att göra uppdrag inom real case då det för oss känns som att vi får våran röst hörd.

Wille och Emilia

Boksamtal är lärorikt

Idag har vi under lektionen i grupper samtalat om de olika framtids böckerna vi just nu läser. Böckerna vi pratat om heter ”hungerspelen”, ”så har jag det nu” och ”the wolves of mercy falls”.

Vi tycker att våra böcker är bra och rekommenderar dem till varandra. Vi har tillsammans delat våra tankar kring böckernas handling och diskuterat vad som var bra respektive dåligt. Vi pratade även om svårigheter när det gäller läsningen och kom fram till att vi uppfattar böckernas handling bäst när vi lyssnar och läser samtidigt.

Det vi lär oss genom att ha boksamtal är att prata inför en liten grupp, vi lär oss berätta och rekommenda böcker för varandra vilket senare lockar till fortsatt läsning. Genom att lyssna på hur dem andra arbetar med böcker kan man få lärdom till nästa gång, vi får även grundkunskaper om dem böckerna dem andra i gruppen läst, och om man dessutom redan läst en bok som någon annan berättar om kan man ta del utav vad den personen tyckte om boken.

Vi kopplar alla våra böcker till dystopi då dem alla utspelar sig i framtiden. Framtiden för oss innebär en extrem utveckling inom teknik det innebär dessutom något övernaturligt. även samhället har genomgått en slags förändring som gör att allt uppfattas som mörkt och dystert.

Wille, Emilia och Julia

 

Målet är att få A i alla ämnen

Just nu sitter jag på mitt rum totalt koncentrerad på att lyssna på boken A i alla ämnen. För det är ju precis det som är mitt mål. Att få A i alla ämnen. Det jag tycker är intressant med den här boken är att den har mycket man kan relatera till, och även saker som man kan ta till sig och använda sig av i kommande uppgifter. Något som kanske är lite ovanligt att fästas vid, men som gjorde mig mest intresserad av att börja läsa den här boken var att den var uppdaterad. Till exempel från det gamla betygssystemet till det nya (A-F) detta tycker jag gör boken mer aktuell i dagsläget och därför mer intressant att läsa.

 

Viktiga ämnen som ätstörning diskuteras i prisad bok

Vi läser en bok vid namn ”så har jag det nu”. Denna bok är en mörk blick på vårat framtida samhälle, vilket även kan kallas för dystopi. I den här berättelsen får man följa med huvudpersonen Daisy på hennes flytt ifrån sin familj i New York till sina kusiner på den engelska landsbygden. Väl på plats när ingen anar det drabbas England av en attack av en främmande fiende. Samtidigt som denna katastrof utspelar sig så uppstår det förbjuden kärlek mellan Daisy och en närstående person.

Den personen jag skulle vilja möta mest av karaktärerna i boken är faktiskt Daisy. Eftersom att hon enligt mig verkar ha ett väldigt händelserikt och spännande liv. Jag skulle vilja sitta ner och diskutera med henne om hur hon ser på livet och om hur hon tacklar alla problem hon stött på under livets gång. Till exempel om hur det är att inte ha sin mamma tillgänglig, om att bli ratad från sin familj men det jag är nyfiknast på är hur hennes syn på sig själv är då jag antar att den är väldigt dålig eftersom att hon lever med en ätstörning.

“Jag försökte äta lite mer så att Edmond skulle sluta se på mig på det där viset och efter en vecka eller så sa han till och med att jag såg bättre ut och jag är säker på att han menade tjockare så sedan skar jag ner lite igen”

“Så har jag det nu är ett mästerverk” (expressen)

“En av de bästa ungdomsböcker jag har läst” (Lotta Olsson, Dagens nyheter)

“Så har jag det nu” är pristagare av årets Alma pris 2016. Eftersom författaren vid namn Meg Rosoff skrev den bästa barn och ungdomsboken 2016. Denna bok är en av dem mest hyllade och älskade barn och ungdomsböckerna under året 2016.

Trots att boken är så pass hyllad av olika reportrar och vanliga läsare. Kan jag inte undgå att kommentera att jag tycker att boken är skriven på ett väldigt märkligt sätt, då ordvalen är väldigt upprepande. Kanske är detta är detta ett sätt för Meg att bygga upp spänningen eller så är det ett sätt hon använder sig av för att verkligen göra något helt eget.

http://www.alma.se/sv/Pristagare/2016-Meg-Rosoff/  

Stoppa våld vid uppfostran av barn

Att det i vissa länder än idag år 2017 fortfarande diskuteras och tillåts att man ska få använda våld mot barn vid uppfostran, tycker jag är oacceptabelt. Jag har även svårt att förstå att det finns föräldrar som skulle kunna skada sina barn för att dem ska förstå innebörden utav något tänk dig en fullvuxen människa som slår sitt eget lilla barn som är helt försvarslöst. Jag menar att våldet inte gör någon nytta för barnets uppfostran utan bara förstör barnets uppväxt.

Våldet skadar barnets hälsa anledningen till att det inte är acceptabelt att använda våld vid uppfostran är att när agning utförs så skadas även barnets utsida, jag anser att vuxna som är våldsamma kan ta ut sin ilska på barnen och på så sätt skada barnet riktigt mycket. I Sverige kom detta att kallas misshandel men i till exempel nya zeeland där det är tillåtet med agning är det vardagligt och inget man kan bli straffad för. förutom hälsan så påverkar det även barnets psyke, ett barn som vuxit upp i ett hem med mycket aga får ett mer våldsamt liv, med mycket stökiga kretsar och har även lättare för att hamna i det kriminella ett barn som varit med om dessa förhållanden tar skada på sitt psyke, på så sätt att när hen växer upp och får egna barn så använder den sig utav samma metod som hens föräldrar gjort, eftersom att hen inte vet bättre och tror därför att det är ok att använda något som vi i Sverige kallar för misshandel mot sina barn för att uppfostra dem.

Med detta vill jag få sagt att jag under alla omständigheter tycker att agning mot barn ska förbjudas, och det ska även vara straffbart och räknas som misshandel i alla delar av världen, för om det räknas som misshandel när vuxna använder våld mot varandra borde det göra det för barn också. Jag menar på att vi alla ändå är människor.

 

 

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén