Den 10 december firas den internationella dagen för mänskliga rättigheter och då har vi temadag på Söderslättsgymnasiet. Det blir föreläsning i aulan; Cecilia från Amnesty berättar om deras arbete och vad mänskliga rättigheter är. Hon kommer också att prata om flykting- och migrationsfrågor. Dessutom får ni information kring hur man kan starta en Amnesty-förening för elever på skolan. Det blir därefter filmvisning och samtal i olika grupper. 

Lyssna uppmärksamt under föreläsningen, reflektera efteråt och skriv ner ord som rör mänskliga rättigheter. Samma sak gör ni efter filmvisningen. Tanken är att vi tillsammans samlar ord som vi ska använda för att skapa poesi under sista veckan innan jullovet. 

 FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs den 10 december 1948 av FNs generalförsamling. Artikel 1 inleds med de högtidliga orden ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap” (UNESCO).

Läs mer på UNESCO Human Rights Day

Bild: Pixaby