Vi har berättat om utställningen ”En sagolik skola” för fler elever och läst två texter högt som handlar om hur AI förändrar arbetsmarknaden och skolan. Vi samtalade om fördelar och nackdelar med robotutvecklingen utifrån vad olika forskare tänker. Det blev också fokus på att idéskapa tillsammans utifrån tävlingsutmaningen Hemmet 2030. Hur kopplar vi samman hemmet 2030 med framtidens hållbara skola?

Inför nästa lektion funderar ni vidare, arbetar i Google Classroom (delar loggar med varandra) och är beredda på att berätta om olika idéer. Det ska bli spännande att höra hur ni vill nyttja digitaliseringens möjligheter för att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan skolan och hemmet. Nästa steg i processen är att vidareutveckla idén ni väljer ut och koppla den till Agenda 2030 mål 3 och 4.