Källkritikens dag – En dag som alla andra, eller? 

I dag har vi använt Internetstiftelsen och Viralgranskarens material för att fördjupa kunskaperna om källkritikens betydelse i en tid där ”varje dag är som den 1 april”.

Vi samtalade bland annat utifrån IIS material; ”Vi är alla källor” och ”Undersök Wikipedia som källa”. För många blev det värdefull repetition eftersom vi tidigare fördjupat oss mycket kring granskning av artiklar på Wikipedia och vilket ansvar det innebär att skriva för webben. Vi har också tittat på filmklippet ”6 typer som luras på nätet” av Viralgranskaren och samtalat i grupper kring vilka strategier som kan användas för att inte bli lurad. Ni fick samtala och därefter ge förslag på bra strategier. Bra jobbat!

Vi samtalade också om kopplingen till boken vi läser ”En annan gryning”; om valfusk och vad det kan leda till. Det finns, i verkligheten, en viss risk för informationspåverkan inför valet 2018. Det är viktigt att ta upp till diskussion i skolan.

Framöver, under marsmånad, ska vi fortsätta arbeta utforska IIS material och fortsätta vara med och bidra till Unicefs arbete för att ge fler barn i Nepal chansen att gå i skolan. Win-win! Vi lär och utvecklas och bidrar samtidigt till att påverka världen till det bättre.

I Exit Ticket fångade jag följande reflektioner:

Idag har vi fått kunskap och medvetenhet om källkritikdagen. Vi har fått mycket lärdom om varför källkritik är så viktigt i dagens samhälle eftersom att man befinner sig så pass mycket på sociala medier osv.

Jag har lärt mig nya strategier för att undvika så kallade “fake news” och kommer ha mycket bra användning av det i mitt vardagliga användande av diverse internetforum.  

Idag har vi jobbat med källkritik i grupper för att vi inte ska ta fel information för det kan vara falsk information och något man inte kan ta ifrån nätet.

Jag kände igen mycket om detta då vi har gjort detta förr men det är alltid bra att repetera saker.

Jag har lärt mig vad jag ska tänka på när jag tar information från nätet är att kolla upp vem som skrivit informationen, om det är en trovärdig person. 

Idag har vi jobbat med källkritiken efter det är källkritikens dag. Källkritiken är mycket viktig och vi lär oss varje dag att handskas med den. Jag lärde mig ett par nya saker om källkritik men de mesta kunde jag redan sedan innan.

Jag visste dock inte att de fanns en speciell dag just för källkritik men det är någonting som alla behöver upplysas om. Mycket bra lektion med lärorik information!