Idag har vi boksamtalat tillsammans om böckerna som vi läser. Böckerna som vi läser heter Hungerspelen och Änglafall som både är dystopier. Böckerna skiljer sig väldigt mycket åt för att Hungerspelen är mer Science Fiction och Änglafall är mer av en Fantasy. När vi pratade om Hungerspelen blandade vi lite gran i hop den med Divergent. Eftersom handlingen speglas väldigt mycket i Hungerspelen. Genom det fick vi väldigt mycket inspiration av varandra. Här kommer några förslag.

Vad lär man sig genom ett boksamtal?

Man får inspiration genom varandra för att man tar del av den andras tankar och idéer.  Det kan vara allt från struktur i läsningen,tillfällen att läsa,man får inspiration till sin loggbok. Genom boksamtal får man möjligheten att uppnå kunskapskraven som ställs i Svenskan.

Vicky&My