Vi hade ett boksamtal på svenskan där vi skulle berätta om vår bok. Vi skulle inspirera varandra genom att berätta om hur vi gör när vi läser. Därmed kan boken väcka tankar hos en som inte har läst boken. Genom att lyssna på någon annan kan ge tips på bättre arbetssätt.

Det vi lärde varandra genom boksamtalet var hur man gör ett citat. Vi blev inspirerade av varandras böcker som var boken Hungerspelen skriven av Suzanne Collin och boken The Walking Dead skriven av Robert Kirkman.

Det vi även fick lära oss och förbättra var vårt tal inför varandra. Många kan tycka det är jobbigt att tala in för någon annan då man inte känner personen och även annars då kan det även bli svårare att få ut något att säga. Vi tyckte detta gick jättebra och det beror på att vi har övat mycket och att vi var förberedda.

Vi hade som läxa att ta med en hel del fakta och skriva ner det för det hjälper en mycket då det blir som stödord. Det kan hända att man har glömt något men har man det nedskrivit så kan man kolla tillbaka. Det är något man alltid ska tänka på varje gång man ska ha boksamtal.

Hälsningar

Elisabeth, Josefin, Charlotte