Vi elever på svenskan kommer åka till Malmö och besöka företaget Cool Minds för att få hjälp och inspiration till vårt projekt som handlar om hållbar utveckling. Målet med detta projektet är att bidra till ett bättre samhälle, samt få en större bild av de globala målen. Vi kommer senare till våren vara med i en tävling som heter Innocarnival 2018.

http://innocarnivalskane.se/

Innocarnival är en tävling I Malmö som arrangeras för barn och ungdomar varje år. Tävlingen går ut på att skapa en innovation som skall ge en god förutsättning för att samhället skall bli en så bra plats som möjligt för alla att leva i. Vi lär oss även samarbeta och kommunicera med andra människor vilket gör det lättare att kunna skapa vår innovation. Detta årets upplaga av Innocarnival 2018 finns de två olika kategorier vilket betyder att de finns fler priser att vinna. Den första kategorin heter “Bästa innovation”, detta pris bedöms utifrån hur nytänkande innovationen är och även hur realistisk utförbar innovationen är. Den andra kategorin heter “Bästa arbetsprogress”,  denna kategorin bedöms utifrån hur samarbetet i gruppen har fungerat. Detta innebär hur bra gruppens kommunikation, kreativa arbete och kritiskt tänkande under skapandet av innovationen har fungerat.  

Jag tycker att detta projekt skall bli roligt samt lärorikt. Det ska bli kul att komma iväg från skolan och vara med på ett litet glädjerikt äventyr med några av mina klasskamrater. Jag hoppas att vi lyckas forma en intressant ide som förhoppningsvis lär få några ögon på sig i tävlingen, Innocarnival 2018.