Lär dig att planera ditt arbete och följa lärandeprocessen

I dag har vi samtalat om hur viktigt det är att kunna planera sitt arbete på ett bra och tydligt sätt utifrån en instruktion. Planeringen just nu handlar om skolarbetet, men kunskaperna du tillägnar dig är också användbara  i arbetslivet och i samband med vidare studier. När vi läste boken A i alla ämnen gjorde ni samma sak; dvs, planerade in hur ni skulle få jobbet gjort i tid och vilka strategier ni skulle använda för att få ut så mycket som möjligt av läsningen (lässtrategier, loggbok och samtal).

”För att lyckas i arbetslivet blir muntliga presentationer allt viktigare” säger Inger Lindstedt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. Min uppgift är att utmana och ge er möjlighet att utveckla förmågan att hålla muntliga presentationer och därmed bli bra rustade för framtiden. Vi lägger extra tid på förarbete och övning så att presentationerna för er, åk 4 och 7 blir så bra som möjligt. Steg 1 i processen är att ta reda på vilka önskemål åk 4 och 7 lämnat till oss och därefter välja det område som intresserar dig mest. Kommunicera med eleverna! 🙂

Klicka på länkarna för att snabbt komma till breven vi skrev till eleverna på Bäckaskolan och Väståkraskolan.

Fortsättning följer…