I dag har vi påbörjat boksamtalen som pågår under onsdagen, torsdagen och fredagen. Ni ska vara förberedda inför samtalet genom att ha läst igenom era läsloggar i förväg. Tanken är att vi ska förhålla oss kritiska och reflekterande till boken vi läst samtidigt som vi lyfter fram goda studietips och olika läsupplevelser. Ni får dela tankar med varandra, argumentera, reda ut saker, kritiskt granska och ställa frågor till varandra. Använd frågorna som dykt upp under läsningens gång för att få fram rika samtal.

Vi har samtalat om Vygotskij och den ”närmaste utvecklingszonen” i samband med frågan varför vi har boksamtal (förutom att det står samtal och diskussion i kunskapskraven). Han menar att det är i samtalet som det språk- och kunskapsutvecklande arbetet sker. Vi lär oss använda lässtrategier tillsammans för att så småningom utvecklas till självständiga och goda läsare.

Det ska bli intressant och roligt att lyssna på olika läsupplevelser och få diskutera boken tillsammans med er! 🙂