I dag samtalar vi om värdeskapande lärande; vad, hur och varför och blickar tillbaka på Real Case och andra ”skarpa uppdrag” under tidigare läsår.

Vidare kickar vi igång terminens första värdeskapande projekt; ”Lära för livet”.  Det kopplas samman med vår vision: ”9000 stolta barn, elever och studerande i Trelleborg. Vårt fokus är att skapa ansvarstagande medborgare, som tror på sin förmåga, kan samspela med andra, har drömmar, mål och fortsatt lust till ett livslångt lärande!” (Trelleborgs kommun).

Uppdraget 

Den gemensamma utmaningen handlar om att hålla presentationer och workshops för yngre elever i effektiva lärstrategier/studieteknik. För att lyckas hålla förberedda,  innehållsrika och berikande presentationer och workshops som ska engagera barn och elever i olika åldrar kräver att vi alla samarbetar och arbetar kreativt, tar ansvar och arbetar ihärdigt.

Dagens arbete – Gemensam planering i Google Drive

Vi börjar planera arbetsprocessen tillsammans i Google Drive och lyfter fram kunskapskraven. I realtid skriver ni (anonymt) förslag på hur vi kan arbeta för att lära oss det som behövs för att kunna ”undervisa” yngre elever. Vi samtalar i sammanhanget om en betydelsefull sak; om du förstår något tillräckligt väl kan du också förklara det för någon annan på ett begripligt sätt. Vi samtalar också om boken vi ska läsa gemensamt för att få input gällande effektiva lärstrategier samt hur vi kan nyttja digitaliseringens möjligheter under processen. (Kunskapskraven är markerade i Google Classroom.)

Förbered er inför nästa lektion

Inför nästa undervisningstillfälle förbereder ni er dels genom att läsa alla förslag och dels genom att se filmklippet som finns delat i Google Classroom. Filmen är en kort presentation av författaren till boken vi gemensamt ska läsa. Fundera på vilka tankar som väcks hos dig när du lyssnar på honom. Verkar boken spännande att läsa?