Nu är vi i gång! Så kul att träffa er alla. 🙂

Tillsammans ska vi utforska nya sätt att lära i en digitaliserad värld. Dessutom ska vi utforska hur världens bästa skola fungerar. Vi börjar med att zooma in er drömskola!

Först en kort tillbakablick på förra veckans läraktivitet. Vi läste serien Kalle och Hobbe och fick möta Kalle som har en fråga till magistern gällande utbildning för det 21:a århundradet. Kalle undrar om han rustas väl för att bli ”konkurrenskraftig i en global ekonomi?”. Vidare förmedlar han bestämt att han vill ha möjligheter, men är inte villig att anstränga sig… Serien öppnade upp för många tankar och resulterade i livliga samtal. Ni kom fram till många god råd att överlämna till Kalle. Bra jobbat!

Just nu läser jag breven ni skrivit om er drömskola och skriver respons. Nästa gång vi ses ska vi samtala och dessutom börja planera vårt första Real Case som handlar om att ”Lära för livet”.