Real Case lyfter fram verklighetsnära lärande, vilket är ett måste i dagens föränderliga samhälle. Lärmiljön Kreativ design för lärande ger elever möjlighet att lära och utveckla viktiga förmågor som behövs för vidare studier, i arbetslivet och i samhällslivet exempelvis att omsätta idéer till handling, tänka nytt och kreativt, ta risker och se möjligheter. Learning by doing är i fokus i en tillåtande miljö. I Real Case finns inga färdiga paket, istället är tänkande, kreativitet och nyskapande i fokus. Eleverna är medskapande, vilket betyder att de förväntas vara aktiva sin egen lärandeprocess, ger samtidigt stöd åt varandras lärande och skapar mervärde.

 

I dag är det dags för vår efterlängtade bokrelease i mediateket!

Noveller från Trelleborg är resultatet av ett Real Case. Entreprenöriellt lärande utgår från att individen är i centrum för sitt eget lärande, samtidigt som gruppen är en betydelsefull resurs.

Utdrag ur elevernas reflektionsböcker:

Det ska bli så kul att ha skapat en bok som senare ska användas i skolor runt om i Trelleborgs kommun. Jag har lärt mig hur man gör för att läsarna ska fastna i boken.

Jag tycker det är väldigt bra att jobba så här med att skriva noveller för att man får låta sin fantasi flöda. Jag tycker detta arbetet har varit mycket lärorikt.

Jag har varit kreativ och tänkt ut olika idéer. Jag har blivit bättre i skrivandet, särskilt på att skriva noveller. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att detta arbete skulle bli så stort som det faktiskt blivit. Vi har även fått feedback på vår novell från en författare vilket är enligt mig är väldigt stort, det är ingen möjlighet man ska ta för givet. Jag är ganska exalterad inför torsdagens fest.

Det ska bli spännande att få komma dit och träffa nytt folk. Det som jag har lärt mig från att ha skrivit min egen novell är att skriva med egna tankar, känslor och om någon händelse ex. något dåligt eller spännande som kommer hända i novellen. Att ha jobbat med novellprojektet har varit kul, spännande och lite utmanande.

Det har varit en riktig utmaning att jobba med skrivandet, men jag har fått chansen till att uppleva uppgiften. På torsdag (18/5) kommer det att bli mycket roligt och spännande.

Real case – Jag har lärt mig väldigt mycket med novellen, det var svårt att komma igång med det i början. Mina förväntningar är att det ska bli spännande att ha den här lilla releasedagen.

Jag har utvecklat min förmåga att skriva noveller, gestalta och utforskat min fantasi. Dessutom, har jag fått insikten att jag kan om jag lägger manken till det. Som jag nämner ovan så vet jag nu att jag kan skriva, bara jag tar tiden till att skriva, så när skolan är slut […] kommer jag börja skriva på egen hand, bl.a. fanfiction. Hoppas att boken kommer vara till nytta till någon och att den precis som 16 rader kommer inspirera någon till att undersöka sin egna förmåga att skriva.

Av detta projektet har jag lärt mig att skriva en novell på bästa sätt, genom det har jag tränat mig på att skriva en sammanhängande text med en meningsfull handling dessutom har jag fått träna på mina största svagheter som då är att sätta ut punkt och stor bokstav. Mina förväntningar om den kommande bokreleasen är att det kommer vara mycket folk med mycket aktivitet. Jag tror alla kommer vara spända och aningen nyfikna på novellboken. Jag tycker att det är kul att ett arbete som jag till en början bara trodde skulle vara en uppgift som alla andra som man då bara lämnar in och får en bedömning på, men detta har blivit så mycket större än bara en inlämningsuppgift.

Att skriva novellen har varit en utmaning och faktiskt väldigt roligt och spännande. Jag har lärt mig mycket om mitt skrivande. Det jag märker på mig själv när jag skrev denna novell är att jag utvecklas hela tiden samt att jag är chockad att den ska spridas vidare, men det visar sig att jag har gjort en bra text. Jag är så klart stolt över mig själv och jag vet att jag kan mer än vad jag tror.

Denna novell visade mycket på att jag kan, så jag är så glad att jag skrev en novell.

Real Case – När skolarbete är på riktigt blir det viktigt för eleverna!

Klicka på länken för att läsa mer!