Hur vill du redovisa din första läsupplevelse?

Ett klassiskt blogginlägg, en kreativ prezipresentation, en muntlig presentation som du spelar in via appen Voice Recorder eller kanske har du en egen idé? Dela ditt läsuppdrag i bloggen! 

Följande ska presenteras:

  • Berätta om vilken av karaktärerna du vill träffa och varför. Lyft fram vad som är intressant med personen. Ta med exempel ur boken (använd citat- och referatteknik) Vad vill du fråga karaktären?
  • Vilken respons vill du ge boken så här långt? På baksidan av boken står det följande: Så har jag det nu är ett mästerverk. (Expressen). Vilka förväntningar har du på ett mästerverk? Meg Rosoff fick också det betydelsefulla ALMA-priset. Varför fick hon det? Tänk på att göra källhänvisningar när du söker information på webben, använd dig också av citat-och referatteknik.
  • Avsluta ditt uppdrag med att starta ett bloggboksamtal med din läskompis. Tanken är att ni ska bokprata genom varandras blogginlägg (kommentarer). Tid för digitalt bokprat har du själv markerat ut i ditt schema (under lästiden).

Tänk på att skriva en rubrik som lockar till läsning! Läsuppdraget ska redovisas på bloggen under vecka 20. På sidan 11 i vår handbok; Världens kortaste handbok finns analyspunkter och beskrivningar som kan hjälpa dig under arbetet. Använd din reflektionslogg/Exit ticket för att utvärdera arbetet. Kunskapskraven finns i Classroom.