I kursen utforskar vi på olika sätt  vår framtid som både skrämmer och lockar. Genom att bland annat läsa Den utvalde har vi bekantat oss med begreppet dystopi; framtida mardrömsamhällen. Parallellt har vi utforskat motsatsen hur vi kan påverka och skapa ett framtida gott samhälle för alla. I Den utvalde har samhället spårat ut, staten är en diktatur som ser till att medborgarna lyder och människorna är förtryckta och övervakade…

Boken vi ska börja läsa i dag; Så har jag det nu av Meg Rosoff, ingår också i vårt läsprojekt ”Berättelser som förändrar” och är liksom Den utvalde en dystopisk roman.  I slutfasen kommer ni att jämföra dessa två verk med koppling till det gemensamma temat dystopier. Ni som läser svenska 2 och 3 ska också koppla ihop verken med  litteraturhistoria och en klassiker inom genren.

Introduktionen kommer dels bestå av ett möte med författaren (filmklipp på engelska där Meg Rosoff presenterar sin bok) och dels högläsning följt av begreppsförståelse och samtal. Inför nästa lektion ansvarar ni för att se filmklippet om dystopier; se Google Classroom. Lässchema och upplägg delas också i Classroom. Ni är med och formar läsuppdragen!