Att det i vissa länder än idag år 2017 fortfarande diskuteras och tillåts att man ska få använda våld mot barn vid uppfostran, tycker jag är oacceptabelt. Jag har även svårt att förstå att det finns föräldrar som skulle kunna skada sina barn för att dem ska förstå innebörden utav något tänk dig en fullvuxen människa som slår sitt eget lilla barn som är helt försvarslöst. Jag menar att våldet inte gör någon nytta för barnets uppfostran utan bara förstör barnets uppväxt.

Våldet skadar barnets hälsa anledningen till att det inte är acceptabelt att använda våld vid uppfostran är att när agning utförs så skadas även barnets utsida, jag anser att vuxna som är våldsamma kan ta ut sin ilska på barnen och på så sätt skada barnet riktigt mycket. I Sverige kom detta att kallas misshandel men i till exempel nya zeeland där det är tillåtet med agning är det vardagligt och inget man kan bli straffad för. förutom hälsan så påverkar det även barnets psyke, ett barn som vuxit upp i ett hem med mycket aga får ett mer våldsamt liv, med mycket stökiga kretsar och har även lättare för att hamna i det kriminella ett barn som varit med om dessa förhållanden tar skada på sitt psyke, på så sätt att när hen växer upp och får egna barn så använder den sig utav samma metod som hens föräldrar gjort, eftersom att hen inte vet bättre och tror därför att det är ok att använda något som vi i Sverige kallar för misshandel mot sina barn för att uppfostra dem.

Med detta vill jag få sagt att jag under alla omständigheter tycker att agning mot barn ska förbjudas, och det ska även vara straffbart och räknas som misshandel i alla delar av världen, för om det räknas som misshandel när vuxna använder våld mot varandra borde det göra det för barn också. Jag menar på att vi alla ändå är människor.