Förändra skolan!

Jag har fått som uppgift att välja ut något som jag vill förändra i världen och det jag har valt är att förändra skolan. Vi gör detta i samband med en bok vi läser på skolan som heter Den utvalde och författaren till boken heter Lois Lowry.

Jag tycker att skolan ska ta tag i elevernas svårigheter mer. Det jag menar är att det finns elever som har det svårt på grund av t.ex. sin  dyslexi, dyskalkyli eller språkstörning.  Många elever får reda på det så sent på grund av att man inte tar tag i det i början. Därför tycker jag att lärare ska vara mer uppmärksamma på alla elever i början även om dem inte kanske skulle ha några svårigheter. Det kan då minskas med att få reda på det så sent som t.ex. jag fick reda på det i 9:an att jag hade språkstörning och det var inte kul för jag har fått kämpa mycket med mina svårigheter. Det blir för mycket i skolan när det blir för jobbigt och tills slut ger man upp för att man inte orkar mer. Jag tycker inte att det ska vara så för att jag vill att alla ska klara skolan och det är viktigt för framtiden sedan att alla förtjänar att klara skolan.

I skolan finns det olika hjälpmedel för eleverna men det behövs fler hjälpmedel. Det är mycket teoretiskt i skolan och det finns många som har det svårt med det teoretiska då de klarar mer praktiskt. Därför tycker jag att det måste finnas mer praktiska saker för eleverna för att fler ska klarar skolan. Det kan vara mycket mer praktik för jag lär mig mycket genom att vara ute och jobba.  Då menar jag att man ser vad man gör genom bilder och även att man får använda händerna till att arbeta.

Under 2012 den 8 Augusti skrev en mamma en insändare i tidningen Allehanda om hennes barn som inte fick hjälp i skolan. Barnet gick då i en av Härnösands största grundskolor. Skolan anpassade inte efter hennes barns svårigheter och de hade inte kompetens att bemöta eleverna på rätt sätt. Skolan ställde så mycket krav på elevernas kunskaper för att dem skulle bli godkända men då blev det svårare för eleverna när det inte fick rätt hjälp. Varför ställer dem inte lika mycket krav på lärarna om hur dem ska undervisar eleverna. Tycker ni inte att om skolan har så mycket krav på elevernas kunskaper ska inte lärarna då hjälpa eleverna utifrån deras svårigheter då. Hur tror ni att eleverna ska bli godkända när det inte får hjälp om nu skolan vill att dem ska bli godkända när de ställer så mycket krav.

Avslutningsvis vill jag att skolan ska ställa mer krav på lärarnas undervisning och inte bara på elevernas kunskaper för då tror jag att eleverna kommer klara av kraven som skolan har även om dem har det tufft i skolan. Jag tror även att eleverna kommer uppfylla de krav som skolan har och bli godkända.