Sustainable Stories

Samtalsglädje – 16 rader

Nästa vecka är det dags för strukturerat boksamtal. I Google Classroom finns uppgift 4 till boken 16 rader av Petter som innehåller tips och råd hur ni bäst kan förbereda er inför boksamtalet. I uppgiften framgår också vilka centrala delar som kommer tas upp. Det finns förväntningar på er alla att förbereda er väl genom att fundera ut vad ni fastnat för i boken och önskar att samtala om , samt vilka frågor ni vill diskutera med andra i gruppen. Om ni vill få uppgift 4 uppläst används Appwriter.

Boksamtalet sker gruppvis och parvis. Tanken är att ni gemensamt bidrar till aktiva samtal och diskussioner. Vi kommer bland annat att använda oss av Jag undrar – frågor och textkopplingar. I slutet av boksamtalet kommer vi att ägna oss åt Läscoaching utifrån GROW-modellen och i stället för Exit Ticket i classroom reflekterar vi tillsammans och skriver kommentarer om samtalet och  lärandet i bloggen. Ni får också påverka hur vi ska arbeta med nästa bok som är kopplat till ett stort läsprojekt som under vårterminen genomförs på flera skolor runt om i Sverige (Jag berättar mer om läsprojektet inom kort.)

Varför har vi boksamtal?

När vi reflekterar och samtalar om det vi läst och upplevt kan vi nå en djupare förståelse om boken. Vi stärker således vår läsförståelse. Vi stärker också vår förmåga att samtala och diskutera med andra individer. Vi får syn på våra egna tankar och andras tankar. Boksamtalet utmanar oss till nya tankesätt och därmed blir vi öppna för nya perspektiv. I kunskapskraven står det så här: ”Eleverna kan i förberedda samtal och diskussioner med viss säkerhet/säkerhet förmedla egna tankar och åsikter. För att betona högre kvalitet på samtalet och diskussionerna används värdeordet nyanserat. 

Jag får insikt i er läsförståelse och samtalsförmåga och kan utifrån det utveckla undervisningen!

 

Föregående

Villen typ av text ska du skriva?

Nästa

Jag skriver i dina ord

5 kommentarer

 1. Johnny

  Har lärt mig att bli en bättre lyssnare när en kamrat berättar angående boken från sitt perspektiv. Nu när vi ska jobba med nästa bok så anser jag hade vi bör göra någon videopresentation av boken.

 2. Caroline

  Jag har lärt mig hur man ska göra för att lyckas med att skriva en bra rapptext. Till nästa gång när vi läser en bok, så vill jag att vi ska göra några muntliga uppgifter, som vi har gjort idag. när vi pratar två och två (efter att vi har skrivit vår uppgift enskilt)

 3. Hannes Kimay

  Idag ha vi haft boksamtal, det som vi ha lärt oss idag är hur vi samtala om vad vi tycker om boken så långt.

  Nästa gång jag läser en bok så ska jag anteckna den fakta som är viktigt i boken, använda det till uppgifterna jag får och när jag läser i boken så ska jag försöka att både tänka och förstå texten.

 4. Wille Petersson

  Under dagens boksamtal samtale vi om boken 16 rader av Petter Alexis Askergren och vi parades ihop två och två och gick igenom frågor som man kunde koppla till boken såsom vad gillade du med boken och vad gillade du inte. Utifrån detta lärde jag mig att det är viktigt vid bödömningsyfte att vi går djupare in i frågorna och diskuterar kring frågorna då det inte är tillräckligt att bara ge raka svar som ja och nej utan att man måste utveckla sina svar och fråga personen man samtalar med vad den tyckte och så vidare.

  Inför nästa bok som vi ska läsa tycker jag att vi ska fortsätta ha ett schema på hur många sidor som ska läsas i veckan, sedan att vi ska skriva en bokrecension efter att vi läst ut den. Jag tycker även att vi kan ha ett större boksamtal där alla är med så du (Maria) står där framme och ställer frågorna och sedan räcker man upp när man vill berätta vad man tycker och sedan kan andra hålla med eller säga om dem tycker tvärt emot.

 5. Elisabeth

  Jag har läst boken 16 rader som har gjort att jag har förbättrat mitt läsande men framförallt mitt skrivande. Det som var bra med dessa uppgifterna var att vi skrev så mycket texter som gjorde att vi förbättra vårt skrivande. Under tiden vi läste boken hade vi ett boksamtal två och två. Där kände jag att jag vågar mer att prata inför andra och får ut mer av läsningen.

  Nästa bok som vi ska läsa vill jag att vi fortsätter med skrivande för jag lär mig mycket genom att skriva texter efteråt och jag känner att det blir lättare att skriva texter.

Lämna ett svar

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén