Elever & AI samskapar för en hållbar framtid

Villen typ av text ska du skriva?

I Världens kortaste handbok i svenska utgiven av Liber står det att en genomtänkt text kan stoppas i ett ”fack”. Texten kan exempelvis vara informerande, argumenterande, utredande och problemlösande, men vad skiljer texter åt? Om du vet vilket syfte eller upplägg texten har är det lättare att förstå. Texttyper följer ett mönster; vad som ska finnas med och vilken struktur. När du känner till olika texttyper kan du lättare avgöra vilken typ av text du ska skriva; syfte, mottagare och sammanhang styr ditt val.

I uppgift 3 till boken 16 rader av Petter skriver du antingen en resonerande text eller en utredande text. Det som bland annat förenar texterna är att du ska lära dig att hämta och hantera information i källor som du sedan använder i texten du skriver. Referat och källhänvisning är i fokus! (I flödet i classroom finns uppdraget samt kunskapskraven markerade i grönt. Handboken samt filmklippen från UR skola kan användas som stöd under skrivprocessen.) Så småningom kommer vi att arbeta vidare med texterna och fokusera på hur både elev och lärarrespons kan bidra till att utveckla skrivandet.

Föregående

Så kommer du igång med studierna efter lovet!

Nästa

Samtalsglädje – 16 rader

  1. Maria

    Bra jobbat med texterna! Vägledande respons finns i Classroom!

Lämna ett svar

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén