God fortsättning – nytt år, nya möjligheter!

Det kan vara svårt att komma igång med studierna efter ledighet. Vi ska därför hjälpas åt att att stärka oss själva och samtidigt bidra till att fler studerande får en god start. Första övningen i undervisningen 2017 är att fortsätta utforska lärstrategier och skriva artiklar tillsammans som vi presenterar på bloggen. Vi har tidigare utforskat Wikipedia som källa i undervisningen så nästa steg är att arbeta med artiklarna i bloggen på liknande sätt som exempelvis Wikipedia, dvs. ni (elever från olika årskurser och program) utvecklar innehållet i artiklarna tillsammans.

Med hjälp av boken Tänk-Studiestrategier för gymnasiet av Anna Tebelius Bodin och filmer som handlar om studieteknik (UR-skola) ska vi arbeta kreativt för att bidra till effektivare studievanor för oss själva och andra. Win-win! 🙂 Uppgiften kopplas också samman med bokuppgift 3.

Du får veta mer om uppdraget när vi ses vecka 2! Inspiration, riktlinjer, kunskapskrav m.m. delas i Google Classroom. Om du är nyfiken kan du titta i förväg…

 

fullsizereoooonder